+38(096)892-67-13
osvtsentrfakhivets@gmail.com

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Загальні питання охорони праці, навчання по НПАОП, допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки

Навчання з охорони праці - це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

ПУНКТ 1.4 ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, затверджених наказом Державного комітету УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ВІД 26.01.2005 Р. № 15 ДАЛІ - ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Типове положення про навчання з питань охорони праці направлено на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами навчальних закладів.

Навчання працівників з охорони праці передбачено ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р .. № 2694-XII, норми якої поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують працю найманих осіб.

Організація безпечного процесу виробництва - це обов'язок кожного роботодавця. При відсутності у працівників необхідного обсягу знань щодо безпечного виконання робіт, досягнення цієї мети неможливо. На кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної або комунальної форм власності) повинна проводитися навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Незалежно від того, є у організації фахівець з охорони праці чи ні, роботодавець має право покласти обов'язки, пов'язані з проведенням вступного інструктажу з охорони праці на іншого співробітника.При цьому необхідно враховувати, що зазначені обов'язки можна покласти тільки на працівника, який пройшов навчання і перевірку знань вимог охорони праці в навчальному закладі. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб відбувається при прийомі на роботу і періодично не рідше одного разу на три роки. Посадові особи, приватні підприємці проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах.

Посадові особи та спеціалісти, які при перевірці показали незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, яка вимагає додаткових знань з питань охорони праці. Посадові особи, в тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.Навчання з охорони праці для працівників підприємства проводиться з метою придбання необхідних знань і навичок, вміння їх застосовувати на практиці, щоб виключити загрозу безпеці здоров'ю та життю співробітників, а також знизити травматизм на виробництві та виникнення професійних захворювань. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці для працівників проводиться при прийомі на роботу і періодично не рідше одного разу на рік.